نوشته‌ها

نکات مهم در هنگام سمپاشی

نکات مهم در هنگام سمپاشی
۱ -سم پاشی بایستی در زمانی صورت گیرد که هیچ فردی به غیر از فرد سم پاش، سرپرست تیم و مسئول
محل مورد نظر، در محل حضور نداشته باشد. سم پاشی به هنگام حضور افراد ساکن یا شاغل در محل
ممنوع است.
۲ -افراد دارای سابقه حساسیت، سالمندان و … نباید در محل سم پاشی حضور داشته باشند. وجود این افراد
در تیم سم پاشی نیز ممنوع می باشد.
۳ -صحبت کردن، خوردن، آشامیدن، سیگار کشیدن و انجام هرگونه فعالیتی غیر از سم پاشی در محل مورد
سم پاشی ممنوع است.

۴ -عواملی چون جریان باد، تابش نور آفتاب، دما و رطوبت محل بایستی بطور دقیق مورد توجه قرار گیرد.
۵ -تمام نقاط تعیین شده بایستی به دقت و در حد لازم سم پاشی شود. استفاده بیش از حد از سموم به
معنای تضمین اخذ نتیجه مناسب نخواهد بود.
۶ -استفاده از تجهیزات حفاظت فردی مناسب توسط افراد حاضر در محل سمپاشی ضروری است. نوع پوشش
و تجهیزات مورد نیاز بر اساس نوع مواد شیمیایی مورد استفاده (مطابق با MSDS مواد خطرناک و با
تأیید HSE شرکت کارفرما) تعیین میشود.
۷ -محلهای سم پاشی شده جهت اطلاع عموم علامت گذاری و دارای تابلوهای هشدار دهنده باشد.
۸ -پیمانکار سم پاشی از تحویل هرگونه مواد شیمیایی و سم به افراد متفرقه خودداری نماید.

۷ اقدامات لازم پس از سمپاشی

• بایستی به آفت مورد مبارزه و به اثرات حذف آن از محیط توجه کرد.
ممکن است در اثر نابودی یک موجود، گونه

دیگری از آفت جایگزین آن شود. این مطالعات
میبایست قبل از انتخاب روش و سم مورد استفاده توسط شرکت ارائه

دهنده خدمات سمپاشی صورت گیرد.
• بایستی به محض دیده شدن بقایای آفات نابود شده
نسبت به حذف آنها از محیط اقدام کنند. این عمل به معنای

شستشوی محیط نیست.

تبصره: بعد از عملیات سمپاشی باقیمانده سموم در محیط رها نگردد
و باقیمانده و ظروف سم توسط شرکت ارائه دهنده

خدمات سمپاشی بطور ایمن دفع گردد.

• با توجه به سم مصرفی و مدت لازم برای تاثیر آن، پس
از گذشت زمان مناسب به افراد شاغل یا ساکن در محیط

اجازه ورود داده شود. قبل از انجام سمپاشی دوره ابقا
سم نوسط شرکت ارائه دهنده خدمات سمپاشی اعلام گردد.

• به افراد مستقر در محل سمپاشی شده بایستی
آموزش کافی داده شود تا خطر سم باقی مانده در محیط را درک

نموده و با احتیاط کامل در محیط فعالیت کنند.

نکات مهم در هنگام سمپاشی

نکات مهم در هنگام سمپاشی

کمکهای اولیه در هنگام بروز مسمومیت

۱ -بروز هر گونه حالت غیر طبیعی در افراد حاضر
در محل سمپاشی بایستی جدی گرفته شده و فرد باید

بلافاصله از محل خارج شود.
۲ -تمام وسایل و تجهیزات آلوده به سم مانند
لباسها، دستکش، عینک و … بایستی از فرد آسیب دیده دور

شده و فرد بتواند به راحتی در معرض هوای آزاد قرار گیرد.
۳ -سطوح آلوده شده بدن فرد مصدوم با سم
بایستی با آب و صابون فراوان شسته شود.

۴ -خوراندن هر گونه ماده ای به فرد مصدوم
از قبیل شیر، آبمیوه و … بایستی با اطلاع سرپرست تیم باشد،

چرا که برخی از این مواد بر اساس نوع سم شرایط فرد را بهبود نبخشیده و حتی ممکن است باعث تشدید
آسیب مصدوم گردد.
۵ -پادزهر سموم مورد استفاده برای سم پاشی
میبایست در درمانگاه شرکتهای فرعی/تابعه وجود داشته

باشد و درمانگاه در جریان زمان و مکان سمپاشی باشد.
۶ -فرد مسموم بایستی پس از انجام اقدامات فوق فوراً به نزدیکترین درمانگاه ارجاع شده و کادر درمانی و
پزشک درمانگاه در جریان نوع سم مصرفی، دوز آن و نوع پادزهر آن قرار گیرند.

 

شرکت سفیر سلامت صنعت راد افتخار دارد با توجه به امکانات وتجهیزات و کارشناسان مجرب و باسابقه خود، خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای و سمپاشی در تهران را در اختیار صنایع، ارگانها، نهادها، بیمارستانها و شرکتهای دولتی و خصوصی قرار دهد.