سمپاشی کرم سیب :

در سال ۱۳۴۲ ضمن بررسی‌های دواچی و اسماعیلی در زمینه زیست‌شناسی و مبارزه با کرم سیب معلوم گردید که کرم‌ زدگی میوه‌های سیب، گلابی و بخصوص به منحصر به کرم سیب نیست و گاهی در میان میوه‌های آلوده لاروهایقرمز ارغوانی رنگی مشاهده می‌شود که اگرچه نحوه خسارت آنها به گونه کرم سیب شباهت نسبی دارد ولی از نظر شکل‌شناسی کاملاً قابل تفکیک می‌باشند.

همچنین مشاهده گردید که تعداد لاروهای ارغوانی رنگ نسبت به کرم سیب هرچه به پاییز نزدیک‌ترمی‌شویم در زیر پوستکهای تنه درختان سیب و گلابی بیشتر می‌شود. با تفکیک لاروها برحسب مشخصات ظاهری و قرار دادن آنها در انکوباتور شب‌پره‌هایی بدست آمد که از نظر شکل ظاهری کاملاً از کرم سیب متمایز بودند. نمونه‌هایی از این حشرات برای تشخیص گونه بهزوریخ ارسال گردید و بوسیله سوترW.Sauter گونههE.bigella تشخیص داده شد. لاروهایاین آفت اخیراً زیر پوست درختان انار مشاهده شده است.

زیست‌شناسی:

کرم به زمستان را به صورت لاروهای کامل در داخل پیله‌های خاکستری رنگ و کشیده به سرمی‌برند.
لاروهای زمستان گذران در اواخر اسفندماه به شفیره تبدیل می‌شوند.
شفیره دراوایل فروردین و کمی قبل از باز شدن شکوفه‌های
سیب به حشرات کامل تبدیل می‌شوند. لارو این حشره دارای دو رفتار چوبخواری و میوه‌خواری است.
لاروهای چوبخوار فاقددیاپوز اجباری و لاروهای میوه‌خوار دارای دیاپوز اجباری می‌باشند.

رفتار چوبخواریدر اول فصل (نسل بهاره) مشاهده می‌شود.
برخی از لاروها تا آخر فصل این رفتار راادامه می‌دهند.
دوران چوب خواری روی سیب و گلابی و دوران میوه‌خواری روی به و گردوانجام می‌گیرد.

پروانه‌های خارج شده از لاروهایزمستان گذران قسمت اعظم تخم های
خودرا در شکاف‌های تنه و شاخه‌ها می‌گذارند ولاروهای حاصل از آنها شروع
به چوبخواری می‌نماید. محل تغذیه، عمق پوست و ناحیه کامبیوه است.
البته تعدادی از تخم ها در طول بهار روی میوه‌ها نیز گذاشته می‌شوند که لاروهای حاصل هیچگاه قادر به ادامه این شیوه زندگی نیستند.

میوه‌خواری از اوایل تابستان شروع می‌گردد.

در این زمان تخم هااغلب
به صورت انفرادی وگاهی ۲ تا ۶ تایی در روی میوه، شکاف تنه درخت گذاشته می‌شود.
حشرات ماده محل تصال دم میوه را به سطح آن ترجیح می‌دهند،
لاروها بیشتر از فرورفتگی محل اتصال دو میوه وارد آن می‌شوند،
در صورتیکه خراش‌هایی در سطح میوه وجودداشته باشد از محل خراش‌ها نیز داخل می‌شوند. یک لارو معمولاً چند میوه را موردحمله قرار می‌دهد.

میوه‌های گردو معمولاً نمی‌ریزند. لاروها از زیر پریکارپ و پوشش دانه آند
وکارپ و گاهی از دانه تغذیه می‌نمایند. لاروها ممکن است در داخل میوه
تبدیل به شفیره شوند. این آفت در شرایط کرج ۳ تا ۴۴ نسل در سال دارد
و تراکم آن در نسل آخربه حداکثر خود می‌رسد. به همین دلیل خسارت آن در آخر تابستان و پاییز به خصوص روی سیب و گلابی و به خیلی شدید است.

کنترل غیر شیمیایی :

استفاده از زنبور تریکوگراما در نسل های مختلف ، روغن پاشی ،
شکار انبوه آفت به وسیله تله های فرمونی ورعایت اصول باغبانی ، ارکان اصلی مبارزه تلفیقی با آفات سیب را تشکیل می دهد .

استفاده از کارتن یا گونی دورتنه درختان در انتقال جمعیت آفات از نسلی به نسل دیگر واز سالی به سال دیگر بسیار مؤثر است .

سم آزینفوس متیل(گوزاتیون ام)EC20%حتی المقدور درنسل اول به ویژه در مناطق مرتفع که آفت دونسل دارد مصرف شود .

سم  دیازینونWP40%وسم آزینفوس متیل(گوزاتیون ام)EC20%را همراه باقارچ کش های WP می توانند مصرف شوند.

سمپاشی کرم سیب

سمپاشی کرم سیب

کنترل شیمیائی:

۱. فوزالن(زولون)EC35% به نسبت۵/۱در هزار

۲. آزینفوس متیل(گوزاتیون ام)EC20% به نسبت ۲ درهزار

۳. دیازینونEC60% به نسبت ۱ درهزار

۴. دیازینونWP40% به نسبت ۵/۱درهزار

۵. اتریمفوس(اکامتEC50% (به نسبت  ۱در هزار

۶. آزینفوس متیلWP20% به نسبت ۲در هزار

شرکت سفیر سلامت صنعت راد افتخار دارد با توجه به امکانات وتجهیزات و کارشناسان مجرب و باسابقه خود، خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای و سمپاشی در تهران را در اختیار صنایع، ارگانها، نهادها، بیمارستانها و شرکتهای دولتی و خصوصی قرار دهد.

روش های از بین بردن آفات

آفاتی مانند سوسک و ساس و حتی موش برای سلامتی بسیار مضر هستند. این آفات ممکن است باعث ایجاد آلرژی و مسمومیت در شما شوند. آفات وقتی در خانه شما حرکت می کنند از خود موادی به جای می گذارند.
این مواد باعث ایجاد آلرژی های فصلی می شوند. همچنین باعث می شوند که در شما مسمومیت های جدی به وجود آید. سمپاشی یکی از روش های بسیار مفید برای از بین بردن آفات است. اما اگر سمپاشی به درستی انجام نشود، ممکن است بسیار خطرناک باشد. مواد موجود در سم برای سلامتی انسان، بچه ها و حیوانات خانگی بسیار مضر هستند. حتما برای سمپاشی از یک حرفه ای کمک بگیرید. شرکت های بسیاری وجود دارند که این که این کار را برای شما انجام می دهند.

آفات را با رعایت موارد ایمنی از بین ببرید

رعایت موارد ایمنی همیشه در اولویت هستند. سعی کنید تمام موارد ایمنی را رعایت کنید تا سلامتی خود و اعضای خانواده را به خطر نیاندازید. سمپاشی سوسک، ساس و حتی موش باید با دقت انجام شود. برخی سم ها باید در خارج از منزل استفاده شوند. حتما دستور العمل موجود روی سم ها را به دقت بخوانید.

مرحله اول

تحقیق کنید که چه نوع آفاتی در منزل شما وجود دارند و از کجا می آیند. هر آفاتی چرخه عمر و عادات متفاوتی دارند. بهتر است دشمن خود را بشناسید! از تله های چسبناک استفاده کنید تا محل زندگی این آفات مانند سوسک ها و موش ها را پیدا کنید.

مرحله دوم

همه ی آفات به دنبال غذا، آب و سرپناه هستند. اگر بدانید چه چیزی میخواهند می توانید آن را از آن ها بگیرید. مهمترین روش همین مرحله است. یعنی پیشگیری!

همه ی جاهای خانه را تمیز و خلوت کنید. درهم ریختگی و باقی مانده غذا به این معناست که یک هتل پنج ستاره را در اختیار آفات قرار داشته باشید. پس این امکانات را از آن ها بگیرید.
حیاط را به خوبی تمیز کنید. در پارکینگ از سطل آشغال غیر قابل نفوذ استفاده کنید.
سوراخ ها و ترک های دیوار را تعمیر کنید.
مسیر های عبور و مرور آفات را مهر و موم کنید و به خوبی بپوشانید.
این مسئله را با همسایه ها در میان بگذارید. آفات هیچوقت فقط در یک محل باقی نمی مانند.
از روش سمپاشی استفاده کنید.

مرحله سوم

اگر می خواهید از سمپاشی استفاده کنید به دقت این کار را انجام دهید. دستورالعمل را به خوبی مطالعه کنید. حتما قبل از خرید سم از نوع آفات موجود در خانه مطمئن شوید. می توانید این کار را خودتان انجام دهید. اما این روش ممکن است با شکست مواجه شود و آفات دوباره به منزل شما بازگردند. یک روش بهتر استفاده از خدمات سمپاشی است. از تله های موش استفاده نکنید. این تله ها ممکن است برای فرزندان و یا حیوانات خانگی و حتی خود شما خطرناک باشند. از سمپاشی موش استفاده کنید.

برای از بین بردن سوسک ها و همچنین از بین بردن ساس ها از سمپاشی استفاده کنید.

اقدامات لازم برای از بین بردن آفات

پیشگیری
استفاده از سم ها به درستی
دور انداختن باقی مانده سم ها
استفاده نکردن از روش های سمپاشی خارج از منزل در داخل منزل
فکر نکنید که استفاده از سم بیشتر بهتر خواهد بود
سم ها را در ظروف دیگر نگهداری نکنید و در نگهدارنده ی خودش بگذارید
از بین بردن منابع غذایی آفات در خارج از منزل

سمپاشی

در این قسمت انواع مختلف آفات را درنظر میگیرم و بررسی می کنیم که چرا استفاده از سمپاشی روش مناسب تری است. سمپاشی یک نوع تله گذاری به حساب می آید. به این ترتیب از یک غذای جذاب برای آفات استفاده می کنیم تا آن ها را به سم برسانیم. این مواد غذایی خوش مزه با مواد کشنده ای مخلوط شده اند. به این ترتیب آفات از آن ها استفاده می کنند و از بین می روند. آفاتی که از منزل خود بیرون نمی آیند به این روش تحریک می شوند تا از این غذای خوشمزه مخلوط با مواد کشنده استفاده کنند. به این ترتیب به آفات پنهان دسترسی پیدا می کنیم. این مواد به مقدار کمی سمی هستند و در اکثر مواقع برای سلامتی انسان خطری ندارند اما به شما پیشنهاد می کنیم از یک حرفه ای در این زمینه کمک بگیرید.

شرکت هایی که سمپاشی را انجام می دهند این کار را با دقت انجام می دهند. از ماسک ها استفاده میکنند. علاوه بر این نسبت به آفات شناخت بالایی دارند و به سرعت محل زندگی آن ها را پیدا می کنند. اگر میخواهید برای همیشه از شر آفات خلاص شوید پیشنهاد می شود که از شرکت های سمپاشی کمک بگیرید.

سمپاشی منازل

سمپاشی منازل یکی از بهترین روش ها برای نشان دادن به آفات ها است که این منزل محل مناسبی برای زندگی آن ها نیست. سمپاشی باعث ایجاد حساسیت در آفات می شود. این مواد آفات را دچار زنندگی می کند تا محل زندگی شما را ترک کنند. هیچ دلیلی وجود ندارد که شما خانه خود را با یک آفت تقسیم کنید.

سمپاشی سوسک

سمپاشی سوسک از چند مرحله تشکیل شده است. ابتدا باید محل زندگی آن ها را مشخص کنیم. سپس باید از سم مناسب در جای مناسب استفاده کنیم تا این موجودات را از بین ببریم. از سمپاشی در مرکز اتاق ها خودداری کنید. ترجیحا در گوشه ها و کناره دیوار ها را سمپاشی کنید.

سمپاشی ساس

ساس نوعی حشره است که از خون شما تغذیه می کند.
یک روش استفاده از کرم های ضد ساس است.
البته این کرم ها برای سلامت پوست شما مناسب نیستند.
بهتر است از روش سمپاشی ساس استفاده کنید. شرکت های مختلفی این کار را انجام می دهند. یک روش مناسب برای از بین بردن ساس هایی که در تخت خواب شما هستند (ساس تخت خوابی) این است که تخت خواب در یک محفظه پلاستیکی قرار بگیرد. پس از گذشت مدت زمان مشخصی طول عمر ساس ها تمام می شود و همه آن ها می میرند. بقیه مکان های خانه باید به دقت سمپاشی شوند.

سمپاشی موش

برای کشتن موش ها از تله ها استفاده نکنید. تله ها موش ها را می کشند
اما باعث نمی شوند که موش ها دیگر به خانه شما بازنگردند.
پس روش بهتر سمپاشی است. استفاده از موادی که باعث
ایجاد زنندگی در موش ها می شوند یک روش مناسب است.
موش ها مانند انسان ها هستند و به همین دلیل است که
دانشمندان در آزمایشات خود از موش ها استفاده می کنند.
اگر از موادی استفاده کنید که موش ها را دچار حساسیت کند دیگر به منزل شما باز نخواهند گشت. بنابراین از روش سمپاشی موش استفاده کنید.

شرکت سفیر سلامت صنعت راد افتخار دارد با توجه به امکانات وتجهیزات و کارشناسان مجرب و باسابقه خود، خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای و سمپاشی در تهران را در اختیار صنایع، ارگانها، نهادها، بیمارستانها و شرکتهای دولتی و خصوصی قرار دهد.

مقدمه سم شناسی صنعتی :

سم شناسی صنعتی 

سم شناسی یا Toxicology علمی است که درباره شناسایی سموم مختلف ، خواص و اثرات آنها بر روی موجودات زنده و همچنین تجسس ، نمونه برداری و اندازه‌گیری آنها در محیط زیست و در بدن موجودات زنده و یا مرده بحث می‌نماید. سم شناسی بر حسب آنکه در چه رشته‌ای از علوم و مسائل بکار گرفته شود و به انواع زیر می‌تواند تقسیم شود. سم شناسی پزشکی ، سم شناسی غذایی ، سم شناسی محیط ، سم شناسی پرتوها و سم شناسی صنعتی. مسمومیت عبارت است از بهم خوردن تعادل فیزیکی ، فیزیولوژیکی و یا روانی موجود زنده که در اثر ورود و تماس با ماده خارجی سمی از راههای مختلف اتفاق می‌افتد.

مفهوم سم شناسی صنعتی

سم شناسی صنعتی قسمتی از سم شناسی است که اختصاصا در محیطهای کار و صنایع مختلف که کارگران مشغول کار هستند اعمال می‌گردد. سم شناسی صنعتی یکی از قسمتهای علم بهداشت صنعتی و بطور کلی جزئی از بهداشت حرفه‌ای است. مفهوم سم شناسی صنعتی آن است که بتوان در محیط کار عوامل زیان آور گوناگون را شناخت و از نحوه و تاثیر و چگونگی زیانهای آنها اطلاع حاصل کرد و سپس طبق روشهای خاصی اقدام به نمونه برداری و اندازه‌گیری این مواد نمود و نتایج حاصل از آزمایشات را با اعداد و ارقام مجاز نمود و استانداردها مقایسه و بالاخره با انجام توصیه‌های ممکن از تماس بیشتر کارگران با آن جلوگیری نمود.

سابقه سم شناسی صنعتی

سابقه سم شناسی صنعتی از آن زمان که انسان در رشته‌های مختلف علوم پیشرفت نموده و مخصوصا با روشهای شیمیایی به تهیه مواد گوناگون بسیاری پرداخت و همچنین ماشین را برای بالا بردن سطح تولید بکار گرفت شروع گردیده است. البته انسانهای قدیم تعداد زیادی از سموم گیاهی و معدنی را از دیر باز می‌شناختند و از بعضی از آنها برای مبارزه و نابودی دشمنان استفاده می‌کردند.

پس از جنگ جهانی دوم در اثر پژوهشهای علمی ، دهها عنصر جدید ، صدها ماده معدنی و هزاران ترکیب آلی در اختیار انسان قرار گرفته و علم پزشکی و صنعت داروسازی با تهیه صدها نوع داروهای مختلف بزرگترین خدمت را به انسان نموده است. به موازات پیشرفت تکنولوژی جدید امروزی که در امر ساخت ، تهیه و تولید مواد مختلف حاصل شده است، باید مسائل خاصی را که از نظر تماس با این مواد برای طبقه تولید کننده و همچنین مصرف کنندگان پیش می‌آید در نظر داشت.

راههای تماس با مواد سمی

راه ورود مواد شیمیایی به بدن در موقیعتهای تماس مختلف فرق می‌کند. در شرایط صنعتی ، استشمام راه اصلی ورود می‌باشد و راه پوستی نیز کاملا مهم است اما مصرف خوراکی ، راه نسبتا فرعی می‌باشد. در نتیجه ، معیارهای پیشگیری کننده عمدتا جهت حذف جذب از طریق استشمام یا از طریق تماس موضعی ، طرح ریزی می‌شوند. مواد آلوده کننده اتمسفر از طریق استشمام وارد می‌شوند، در حالی که در موارد آلوده کننده‌های آب و خاک ، مصرف خوراکی راه اصلی تماس در انسان است.

طول مدت تماس

واکنشهای سمی ممکن است بسته به طول مدت تماس از لحاظ کیفی
متفاوت باشند. یک تماس واحد یا تماسهای متعدد طی ۱ یا ۲ روز
صورت می‌گیرد، نمایانگر تماس حاد (acute exposure) می‌باشد.
تماسهای متعدد که طی دوره طولانی‌تری از زمان ادامه یابد،
نمایانگر تماس مزمن است. در شرایط شغلی هر دو تماس حاد و مزمن ممکن است رخ دهد.

در حالی که در حدود مواد شیمیایی یافت شونده در محیط ،
احتمال تماس مزمن بیشتر است. در تماسهای مزمن ،
تاثیرات سمی ممکن است تا چندین ماه بعد از تماسهای
تکراری قابل مشاهده نباشد. تاثیرات زیانبار ناشی از تماس حاد یا مزمن ممکن است
برگشت پذیر یا غیر قابل برگشت باشد. برگشت پذیری نسبی تاثیر سمی به خصوصیات قابلیت بهبود عضو آسیب دیده ، بستگی خواهد داشت.

چشم انداز بحث

بررسی و مطالعه در این مواد و چگونگی تاثیر ، جستجو در محیط زیست ،
نمونه برداری و آزمایش و تعیین مقدار آنها روی هم رفته در زیر
عنوان سم شناسی صنعتی می‌تواند نمایانگر موقعیت واقعی وارزش حقیقی
آنها در زندگی روزمره انسانها باشد و چه بسا موادی که امروزه با خوشوقتی
و آسایش خیال از آنها بهره برداری می‌کنیم،
فردا ، دیر یا زود ، به علتهای خاص به عنوان سرطان‌زا ، تغییر دهنده ژنها از مصرف منع شوند.

شرکت سفیر سلامت صنعت راد افتخار دارد با توجه به امکانات وتجهیزات و کارشناسان مجرب و باسابقه خود، خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای و سمپاشی در تهران را در اختیار صنایع، ارگانها، نهادها، بیمارستانها و شرکتهای دولتی و خصوصی قرار دهد.

زهر خزندگان داروی ضد سرطان  :

زهر خزندگان داروی ضد سرطان  : خزندگان، حیواناتی خونسرد هستند. تعدادی از آن‌ها، دارای نیش‌های سمی و خطرناکی هستند تا شکار خود را فلج کرده و می‌خورند .  خزندگان جزو خطرناک‌ترین گونه‌های روی زمین محسوب می‌شوند و می‌توانند با گاز گرفتن پایتان، توانایی حرکت را از شما گرفته و مشکلات جدی برای شما به وجود بیاورند . برخی از خزندگان، موجوداتی ترسناک و سمی هستند که زمانی در زمین حکم‌فرما بوده‌اند. بیش از ۱۰۰۰۰ گونه خزنده در روی کره زمین وجود دارد

جانوران زهریvenomous با تولید زهرvenom در بافتهای خاصی از بدن خود از سایر جانوران متمایز می شوند. زهر، حاصل میلیونها سال تکامل است. این ماده یک منبع غنی از مواد گوناگون بیوشیمیایی با طیف وسیعی از فعالیتهای بیولوژیکی است.

به همین خاطر زهرها نه تنها به عنوان اهداف فارماکولوژیک در طراحی و ساخت داروها بلکه بعنوان ابزارهای تحقیقاتی در حوزه های علوم پایه و بنیادین ازجمله پژوهش بر روی اعمال فیزیولوژیک کانالهای یونی و رسپتورها نیزبکارگرفته شده اند. بیش از نیم قرن پژوهش نشان داده است موادی که از خواص “سمیت سلولی”cytotoxicity برخوردارند میتوانند به عنوان درمان احتمالی سرطان بکار روند.

تحقیقات برروی زهرها :

مشخص نمود که این مواد یا ترکیبات مشتق شده ازآنها از سمیت بالایی برروی سلولها برخوردارند. با پیشرفت تکنیکهای آزمایشگاهی همچون روشهای جداسازی مواد ترکیبی، روشهای ژنتیکی، کشت سلول و… این ترکیبات نشان داده اند که بر روی تومورهای مختلف بویژه انواع تجربی القا شده در حیوانات آزمایشگاهی اثرات آنتی نئوپلاستیک دارند.

امروزه دانش و علم مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی مولکولی در شاخه‌های مختلف علوم پزشکی توسعه پیدا کرده است و با دستکاری ژنتیکی می‌توان یک گیاه یا جانور را تبدیل به کارخانه دارو کرد، فقط کافیست بدانیم کدام ژن در گیاه یا جانور داروی مورد نظر ما را در خود دارد.

جانوران با ارزش سمی ممکن است در اثر خشکسالی
یا عوامل محیطی از بین بروند. همچنین عواملی مانند برداشت
بی رویه و تخریب زیستگاه‌ها نیز از جمله تهدیدات فراروی گونه‌های
متنوع جانوران سمی در کشور هستند که در صورت رعایت نشدن ملاحظات
محیط زیستی، می‌تواند خطر انقراض این گونه‌ها را تشدید کند.

یکی از خصوصیات مهم داروهای ضد سرطان اثر سیتوتوکسیک آن ها روی سلول های سرطانی است.

زهر خزندگان

زهر خزندگان

سیتوتوکسیک (Cytotoxic) یا «سمیت سلولی» :

به ترکیباتی پروتئینی گفته می شود که منافذی را در سلول‌ های سرطانی ایجاد می ‌کنند و در نهایت به مرگ آن ‌ها می ‌انجامد.
تحقیقات مختلف دانشمندان حاکی از آن است که بعضی از عوامل سیتوتوکسیک در زهر جانوران سمی مانند مار و عقرب و جانوران سمی دریایی وجود دارد.

در سال ‌های اخیر تلاش‌ ها به‌ منظور یافتن مواد زیست فعال از
جانداران به‌ خصوص جانوران دریایی مانند خیار دریایی، اسفنج ها
و عروس دریایی افزایش ‌یافته است. در سال ۲۰۰۱ به وسیله سم عروس دریایی توانستند
«آپوپتوز»۱ را در سلول های عصبی و قلبی ـ عروقی القاء کنند. در سال ۱۹۶۷ ثابت شد
زهر مار کبرا روی سلول های سرطانی اثر سیتوتوکسیک دارد.
همچنین در سال ۱۹۹۶ مشخص شد زهر مارهای افعی و مار زنگی به طور مستقیم روی سلول های توموری تأثیر می گذارد.

هر مار با وجود اجزا و ترکیبات مختلف خود، پتانسیل قوی
در درمان بیماری های انسانی دارد. تعادل بین اثرات دارویی و سمی یک ترکیب،
پارامتر مهمی است که توانایی کاربرد داروهای جدید را مشخص می کند.
بنابراین داروهای جدید باید با یک طراحی خوب مورد ارزیابی قرار گیرند
تا ویژگی های سمی و دارویی آن ها به درستی مشخص شود.
داروی ضد سرطان ایده آل، دارویی است که قادر باشد به طور اختصاصی
سلول سرطانی را بکشد، ولی متأسفانه بیشتر داروهای ضد سرطان بر
خلاف داروهای ضد میکروبی که اثرات سمی کمتری روی سلول های سالم دارند،
سلول های در حال رشد بدن را نیز می کشند. ولی چون زمان
دو برابر شدن سلول سالم کوتاه تر است و زودتر تقسیم می شود، قادر است جای سلول سرطانی را پر کند.

درمان اساسی سرطان وقتی اتفاق می افتد که آخرین سلول سرطانی موجود
قطعاً نابود شود. بنابراین، درمان سرطان با یک دوره درمان میسر نمی شود
و نیاز به دوره های متعدد شیمی درمانی دارد. امروزه تأکید پزشکان بر شیمی
درمانی توأم با استفاده از ترکیبات سیتوتوکسیک است تا حداکثر مرگ سلولی ایجاد شود.

زهر خزندگان :

با توجه به این که سم مارها حاوی ترکیبات بیولوژیکی زیادی است،
برای درمان بیماری ها از آن استفاده می شود. برای مثال در سم
افعی شاخ دار و گرزه مار آنزیم های فسفولیپازهای نوع A2 (PLA2s)وجود دارد
که برای درمان تومورها مفید هستند. این آنزیم ها اسیدهای چرب ترشح می کنند.
همچنین، خواص ضد سرطانی از دیگر ترکیبات سم مار گزارش شده اند.
فسفولیپازهای A2می توانند فسفولیپیدها۲ را هیدرولیز کنند و در نتیجه می توانند
روی سطوح سلولی باکتریایی از خود عملکرد نشان دهند. به عبارتی دیگر، این آنزیم ها فعالیت های آنتی بیوتیکی و ضد میکروبی دارند.

از زمان های بسیار دور وجود پروتئین هایی در سم مار که خاصیت ضد درد دارند
و به عنوان داروی مسکن عمل می کنند برای انسان ها شناخته شده اند.
پیچیدگی استفاده از آن ها در این است که پزشکان بتوانند این پروتئین ها
را به سلول های مغزی برسانند، چرا که معمولاً پروتئین ها در قالب قرص قابل مصرف نیستند.

شرکت سفیر سلامت صنعت راد افتخار دارد با توجه به امکانات وتجهیزات و کارشناسان مجرب و باسابقه خود، خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای و سمپاشی در تهران را در اختیار صنایع، ارگانها، نهادها، بیمارستانها و شرکتهای دولتی و خصوصی قرار دهد.

دانش زهر شناسی در دوران کنونی مانند گذشته از توجه ویژه ای برخوردار است .تخمین زده شده است که هم
اکنون دست کم انسان ها در محیط زندگی خودشان با ۶۰۰۰۰ نوع زهر به طور گریز ناپذیر در تماس هستند و هر
ساله هم بر تعداد آن ها افزوده می گردد.

با توجه به نقش روز افزون داروها و سموم در صنایع ، کشاورزی ،
داروسازی ، پزشکی و محیط زیست و آثار مخربی که تماس با آنها برای انسان و محیط زندگی ممکن است بوجود
آورد و نیازهای روزافزون جامعه و پیشرفت دانش و فن آوری در رشته بهداشت محیط ایجاب می نماید که برنامه
آموزشی رشته کارشناسی ارشد بهداشت محیط نیز متناسب با این تغییرات متحول شده و پاسخگوی نیازهای جامعه
باشد. سم شامل هر ماده شیمیایی و غیر شیمیایی می شود که در صورت برخورد موجودات زنده با آن، آثار و
عوارض سو, بدنبال داشته باشد.

بنابراین سموم دسته بزرگی از مواد مخاطره آمیز محیط زیست می باشند و انسانها
بطور فزاینده ای در معرض تماس با این مواد هستند که بسیاری از آنها بالقوه سمی هستند. لذا باید از اثراتی که
اینگونه مواد بر محیط زیست وارد می سازند آگاه بود .

برنامه تربیت کارشناسی ارشد بهداشت محیط شاخه ای از
علوم طبیعی و مجموعه ای هماهنگ از فعالیت ها می باشد که به منظور رفع نیازهای خدماتی و پژوهشی مراکز
بهداشتی و تحقیقاتی، شیمیایی، غذایی و …)، مراکز کنترل و نظارت بر سموم، آزمایشگاه های سم شناسی، سازمان
های مرتبط با سموم از قبیل حفظ نباتات و محیط زیست تشکیل شده است.

از فارغ التحصیلان این رشته انتظار میرود
اطلاعات کافی در جنبه های مختلف علم سم شناسی در
سطح عمومی داشته باشند و نیازهای جامعه را در این

ارتباط حل نماید.

در دنیای حاضر، همزمان با رشد
روز افزون علوم، صنعتی شدن جوامع، و معرفی انواع مواد

شیمیایی، احتمال تماس انسان با سموم و امکان بروز مسمومیت ها و بیماریهای گوناگون افزایش یافته است. از
آنجا که حفظ سلامت انسان و محیط زندگی وی از حقوق اصلی او محسوب می شود، در راستای تحقق عدالت
اجتماعی بر مد نظر گرفتن این حق اساسی تاکید می شود. از آنجا که تشخیص خصوصیات سموم از جنبه های
قانونی نیز کاربرد های تعیین کننده دارد بر جنبه های Moral و اخلاق پزشکی نیز تاکید می شود.

همچنین از نیازهای اساسی انسانها تمایل به رشد
و تعالی است و انسانها فطرتا طالب شناخت بهتر خلقت هستند. لذا در این برنامه

بر افزودن اطلاعات، ایجاد نگرشهای لازم و تقویت جنبه پژوهشگری تکیه می شود .

سم شناسی علمی است چند جانبه که نیاز به
تحقیق و مطالعه دقیق در همه ابعاد آن ( پایه، بالینی، محیط زیستی و

داروئی و پزشکی قانونی) احساس می شود .

روشهای شناسایی و تعیین مقدار غلظت داروها و سموم در خون و
مایعات بیولوژیک به تحول نیاز دارد. عوارض
مزمن سموم شیمیایی و آفت کش ها و همچنین آثار مزمن سلاح
های شیمیایی و سموم محیطی هنوز نیازمند تحقیق و پیگیری است.

ابزار و متد های تحقیق در این علم نیز باید
متحول گردند و از همه روشهای رایج داخل و خارج بدنی از جمله تکنیکهای بیوشیمیایی، سلولی و مولکولی
جدید باید استفاده گردد. دانش آموختگان نقش های پژوهشی و خدماتی در حیطه علم بهداشت محیط را در
سطوح عمومی خواهند داشت.

زهر شناسی

از جنبه پژوهشی باید در انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی در بهداشت محیط و
علوم مرتبط در مراکز تحقیقاتی و موسسات مرتبط کوشا باشند.
در قسمت تحقیقات بنیادی می توان به بررسی

اثرات مکانیسم های بیوشیمیایی، سلولی و مولکولی
سموم با استفاده از نوآوری و برپایی متدهای تحقیقاتی جدید

در بین موجودات زنده اشاره نمود.

در قسمت کاربردی باید با تشخیص بموقع مشکلات مرتبط به سم شناسی در
جامعه به انجام پژوهشهای لازم برای رفع آن نیاز ها اقدام نمایند. مثلا ارزیابی ریسک تماس با سموم و مشخص
نمودن آثار و عوارض آنها و پیشگیری از آثار زیانبار
سموم در محصولات کشاورزی و مواد غذائی از جمله

پژوهشهای کاربردی در این رشته هستند.

.

 زهر شناسی

زهر شناسی


برای دانش آموختگان این درس بر مبنای نقش و وظایف ذکر شده باید

هدف کلی ارتقای سطح بهداشت و سلامت جامعه زیر در نظر گرفته شود.

شرکت سفیر سلامت صنعت راد افتخار دارد با توجه به امکانات وتجهیزات و کارشناسان مجرب و باسابقه خود، خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای و سمپاشی در تهران را در اختیار صنایع، ارگانها، نهادها، بیمارستانها و شرکتهای دولتی و خصوصی قرار دهد.

سم شناسی Toxicology سم (Toxicant (یا زهر به مادهای اطلاق می شود که مصرف و تماس با مقدار جزی از آن باعث مسمومیت شده و حتی گاهی منجر به مرگ می گردد. سم شناسی (Toxicology (درباره تاثیرات زیان آور عوامل شیمیایی و فیزیکی بر روی سیستمهای زنده بحث میکند. یا علم راجع به سموم تولید شده بوسیله گیاهان ، جانوران و باکتریهای پاتوژن را گفته میشود.

این کلمه از ریشه یونانی کلمه Lagos و taxicon گرفته شده که به معنای مطالعه تاثیرات منفی مواد شیمیایی روی ارگانیسمهای زنده است. انسان در یک محیط شیمیایی زندگی میکند و بسیاری از این مواد شیمیایی را تنفس میکند، میخورد و از راه پوست جذب میکند. برآوردها حاکی از آنند که بیش از ۶۰۰۰۰ ماده شیمیایی مورد مصرف عموم بوده و گفته میشود در حدود ۵۰۰ ماده شیمیایی جدید در هر سال ، وارد بازار میگردد.

همراه با پیشرفتهای تکنولوژی آلودگی نیز توسعه یافته است. صنعتی شدن و ایجاد مراکز شهری بزرگ منجر به آلودگی هوا ، آلودگی آب و خاک شده است. علل اصلی آلودگی مربوط به تولید و مصرف انرژی مواد شیمیایی صنعتی و افزایش فعالیت کشاورزی میباشد. در این میان علم سم شناسی ، با بررسی تاثیرات نامطلوب ایجاد شده در انسان در اثر این آلودگیها و مشخص نمودن ایمنی یا خطر ناشی از آنها ، راه را برای فعالیتهای درمانی این آلودگیها باز میکند.

شاخه های سم شناسی :

سم شناسی شغلیToxicology Occupational :

سم شناسی شغلی با مواد شیمیایی که در محیط کار یافت میشوند، سروکار دارند. کارگران صنعتی ممکن است در طی تهیه ، تولید یا بسته بندی این مواد یا به واسطه استفاده از آنها در محیط شغلی ، در معرض تماس با آنها قرار بگیرند. به عنوان مثال کارگران کشاورزی ممکن است در معرض مقادیر مضر حشره کش قرار گیرند.

تاکید عمده سم شناسی شغلی در جهت شناسایی عوامل مسئول ، تعیین وضعیتهای منجر به مصرف بیخطر آنها و پیشگیری از جذب مقادیر مضر آنها می باشد. حدود تعیین کننده ای جهت مشخص نمودن غلظت های ایمن بسیاری از مواد شیمیایی در محیط کار طرح ریزی شده اند تا

حالات گوناگون تماس ، مشخص گردد :

۱ .عبارتست از غلظت جهت کار روزانه معمولی ۸ ساعته که کارگران میتوانند مرتبا در آن قرار گیرند بدون هیچ اثر منفی .

۲ .غلظتی که فقط باید کمتر از ۱۵ دقیقه در آن قرار گرفت و نه بیشتر .

۳ .غلظتی که فقط میتوان یک لحظه در آن قرار گرفت . 

سم شناسی

سم شناسی

سم شناسی محیطیToxicology Environmental :

سم شناسی محیطی با تاثیرات بالقوه زیانبار مواد شیمیایی ، که به صورت آلودگیهای محیط زیست به ارگانیسمهای زنده عرضه میشود، سروکار دارد. اصطلاح “محیط” همه مجاورتهای یک ارگانیسم را دربرمیگیرد، مخصوصا هوا ، آب و خاک. آلوده کننده مادهای است که در محیط وجود دارد و حداقل بخشی از آن نتیجه فعالیت انسان بوده و تاثیر زیانباری روی ارگانیسمهای زنده دارد. آلودگی هوا ، حاصل صنعتی شدن، توسعه تکنولوژی و افزایش شهرنشینی میباشد .همچنین انسان ممکن است در معرض مواد شیمیایی مورد استفاده در محیط کشاورزی قرار گیرد، مثل حشره کشها یا مواد مصرفی در ساخت مواد غذایی به صورت باقیماندهها. سازمان غذا و کشاورزی و سازمان بهداشت جهانی ،

میزان مصرف روزانه قابل قبول را چنین تعریف میکند:

میزان مصرف روزانه یک ماده شیمیایی که در طی عمر کامل ، بر اساس کل حقایق مشخص شده در آن زمان ، ظاهرا فاقد خطر محسوس باشد.

این سازمان پس از راه اندازی اطلاعات مرتبط ، میزان مصرف روزانه قابل قبول بسیاری از حشره کشها و افزودنیهای خوراکی را که ممکن است وارد زنجیره غذایی انسان شوند، در فهرست میآورد .

سم شناسی محیط زنده Ecotoxicology :

این شاخه از سم شناسی اخیرا به عنوان تعمیم شاخهای از سم شناسی
محیط ، مشخص شده و مربوط به تاثیرات سمی عوامل فیزیکی
و شیمیایی بر روی ارگانیسمهای زنده مخصوصا در جمعیتها و جوامع
با اکوسیستمهای مشخص میباشد.
این شاخه همچنین ، مسیرهای جایی شدن این عوامل و اثرات متقابل آنها محیط را نیز ، بررسی میکند.

احتمال دارد یک حادثه محیطی که تاثیرات شدیدی روی ارگانیزم های
مجزا اعمال میکند، هیچ تاثیر مهمی روی جمعیتها یا یک اکوسیستم
نداشته باشد. بنابراین نمیتوان اصطلاحات سم شناسی و اکو توکسیکولوژی را بجای هم بکار برد .

سم شناسی سموم طبیعیToxicology Natural :

آشنایی با انواع سموم طبیعی مانند زهر کژدم، مار، عنکبوت، زنبور و ….،
سموم ناشی از میکرو ارگانیسم ها ، قارچ های خوراکی ، مکمل های غذایی ،
گیاهان سمی و زینتی و آلرژیهای غذایی سم شناسی
قانونی Toxicology Forensic آشنایی با اصول سم شناسی قانونی از دیدگاه تشخیص سموم و مسمومیتها بخصوص پس از مرگ.

آشنایی با روشهای عملی و کاربردی سم شناسی قانونی از دیدگاه تشخیص سموم و مسمومیتها بخصوص پس از مرگ.

سم شناسی بالینی Toxicology Clinical :

یادگیری روشهای تشخیص و درمان مسمومیتها و کسب توانائی لازم در
جهت ارائه آن سم شناسی سلولی و مولکولیToxicology molecular and Cellular
آشنایی با مفاهیم و روشهای متداول کشت سلولهای حیوانی و انسانی
و تحقیقات مولکولی بر DNA ،RNA و پروتئین و بررسی اثرات داروها و سموم در سطح سلولی و مولکولی از نظر تئوری.

سم شناسی تجزیه ای Toxicology Analytical :

آشنایی با اصول سم شناسی تجزیه ای و تکنیک های شناسائی سموم
در نمونه های بیولوژیک و کاربرد آن در مسمومیت های حاد و مزمن بصورت
تخصصی سم شناسی داروئیToxicology Drug در سم شناسی پزشکی و داروئی بیشتر از مسمومیت های حاصله از داروها بحث میگردد .

سم شناسی پرتوها Toxicology Radiation :

در سم شناسی پرتوها ، اثرات اشعه یونساز و خطرات آنها روی سلولها و موجودات ( حیوانات و نباتات) و عموم مردم گفتگو می شود.

شرکت سفیر سلامت صنعت راد افتخار دارد با توجه به امکانات وتجهیزات و کارشناسان مجرب و باسابقه خود، خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای و سمپاشی در تهران را در اختیار صنایع، ارگانها، نهادها، بیمارستانها و شرکتهای دولتی و خصوصی قرار دهد.

 سموم آفت کش

 سموم آفت کش :  آفت کش یک نام عمومی است و به دسته ای از مواد شیمیایی اطلاق می شود که شامل حشره کشها، کنه کشها، جونده کشها، نماتد کشها ، قارچ کشها، و علف کشها می باشد.

اکثر آفت کشها علاوه بر هدف خود ( جانور یا گیاه مورد نظر ) نسبت به انسان ، حیوانات اهلی و وحشی و حشرات مفید سمی بوده و می تواند از طریق جذب پوستی و استنشاق ذرات و یا قطرات سم معلق در هوا و به ندرت از طریق گوارش (عمدی ،غیر عمدی ) وارد بدن شده و موجب مسمومیت انسان شود .

ساکنین اطراف مزارعی که با اسپری های آفت کش سم پاشی می شوند و یا استفاده از آفت کش ها در داخل و یا خارج محیط های بسته و اتاقها و در برنامه های بهداشت عمومی، میزان مواجهه را افزایش می دهد. باقیمانده سموم در آب، غذا، گوشت، ماهی و سایر محصولات غذایی می تواند باعث تجمع سموم در بدن مصرف کنندگان شده و در دراز مدت عوارضی را ایجاد کند .

مواجهه شغلی با آفت کش ها معمولا در بین کارگران کارخانجات سازنده آفت کشها به صورت استنشاقی و در کارگران کشاورزی و یا سم پاشی به صورت تماس پوستی بروز می کند.

شدت تماس در کشاورزی بسیار متغیر است که این بستگی به اندازه زمین، نوع محصول، طریقه کاربرد، شرایط آب و هوایی و مهارت های کارگر و استفاده از وسایل حفاظت فردی دارد. استفاده از دستکش های حفاظتی بطور قابل ملاحظه ای تماس شغلی با آفت کشها را کاهش می دهد .

جذب : 

جذب از طریق پوست و استنشاق دو راه عمده ورود ماده سمی به بدن است. مقدار جذب از طریق پوست برای سمومی که حلال آنها آب است کمتر است و یا به عبارت دیگر مقدار جذب از طریق پوست با قابلیت حلالیت سم در چربی نسبت مستقیم دارد. عوامل متعدد دیگری نظیر ساختار شیمیایی آفت کش، غلظت ترکیبات فعال، مدت تماس، درجه حرارت و رطوبت محل کاربرد ، مساحت سطح تماس یافته و ضخامت لایه شاخی پوست در میزان جذب موثرند.

توزیع :

آفت کشها از طریق خون بداخل ارگانهای بدن انتقال می یابند. کبد و کلیه ظرفیت بالایی برای متابولیزه کردن تعداد زیادی از مواد شیمیایی دارند بعضی از این سموم تمایل زیادی برای تجمع در بافتهای چربی و عصبی داشته است در بیشتر موارد واکنش های متابولیکی که در بدن بر روی آفت کش ها رخ می دهد سمیت آنها را کاهش می دهد ولی گاهی اوقات سمیت متابولیت های ایجاد شده افزایش می یابد.

سموم آفت کش

سموم آفت کش

کنترل بهداشت شغلی کارگران سموم آفت کش

دو روش اصولی رایج که برای برآورد میزانهای تماس و مقدار ترکیبات جذب شده از هر راه جذبی بکار می رود عبارتند از :

 • پایش محیطی
 • پایش بیولوژیک پایش

محیطی متشکل از اندازه گیری غلظتهای محیطی آفت کش در هوای تنفسی است که بوسیله پمپ نمونه برداری از هوای محیط های بسته و تعیین مقدار آلاینده در حجم هوای محیط کار بدست می آید .

اما در محیط های باز و برای کارگران سم پاش اندازه گیری تماسهای
پوستی با پچ تست روی پوست کارگران و همچنین شناسایی و
تعیین مقدار خود آفت کش و یا متابولیتهای آنها در بافتهای بدن
شامل ( خون ، ادرار ، مدفوع ، هوای بازدمی و …) مزایای بیشتری نسبت به پایش محیطی دارد .

با استفاده از روش پایش بیولوزیک دوز واقعی جذب شده از هر راه ممکن را می توان تعیین کرد . سموم آفت کش

اصول ایمنی در کار با آفت کش ها :

کلیه ظروف حاوی سموم و آفت کشها بایستی دارای برچسبی باشند
که بر روی این برچسبها اطلاعاتی شامل نام و نوع سم، سمیت،
خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، اطلاعات بهداشتی سم، توصیه هایی
در مورد کمکهای اولیه، شرایط نگهداری و حریق ، آن ماده درج شده باشد.

 • تمام افرادی که از سموم دفع آفات استفاده می کنند باید
  قبل از مصرف اطلاعات کافی را در مورد ماده مورد نظر کسب کرده و از عوارض ناشی از تماس با سم اطلاع کافی داشته باشند.
 • در هنگام سم پاشی بایستی اطلاعاتی به ساکنین منطقه و یا
  محل در مورد زمان سم پاشی و نوع سموم مصرفی داده شده و به آنها گفته شود
  که اگر عوارض خاصی را مشاهده کنند سریعا“ موارد را گزارش نمایند.
 • کف انبارنگهداری سم بایستی از جنس بتون و غیر قابل نفوذباشد ،
  دارای دما و رطوبت مناسب (۱۵درجه سانتیگراد-۴۰% ) با تهویه
  کافی بوده وسموم در ظروف کاملا“ در بسته ،بدور از مواد غذایی
  و بر روی پالت،نگهداری شود .. در دسترس بودن کپسولهای اطفاء حریق و جعبه کمکهای اولیه در این محل ضروری است .

رعایت نکات ایمنی در هنگام سمپاشی در تهران 

 1. استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب شامل لباس کار یکسره
  با آستر نخی ،پیش بند از جنس نئو پرن ، دستکش پلاستیکی
  ساق بلند با آستر پنبه ای ، چکمه پلاستیکی با جورابهای نخی ،
  کلاه ، عینک و شیلد صورت ، ماسک تنفسی مناسب
 2. خودداری از مصرف هر گونه مواد خوراکی ، آشامیدنی و کشیدن سیگار در طول مدت سمپاشی
 3. دور نگه داشتن افراد بخصوص کودکان از محل
  سمپاشی و خارج کردن حیوانات و پرندگان از محل سمپاشی
 4. سمپاشی نبایستی در جهت وزش باد و یا در هنگام بارندگی انجام شود.
 5. خودداری از ورود افراد به محیط سمپاشی شده برای مدت ۲۴ ساعت

نکات ایمنی بعد از انجام سمپاشی در تهران

 1. تمیز کردن و شستشوی وسایل سمپاشی در پایان کار روزانه
  و عدم رها کردن باقی مانده سموم موجود در پمپ سم پاشی در رودخانه هاو یا آبهای راکد و یا جاری
 2. عدم استفاده از ظروف خالی سم به عنوان ظروف نگهداری مواد غذایی یا استفاده برای نگهداری غذای حیوانات
 3. سوزاندن ظروف و پاکتهای خالی سم و دفن کردن قوطی های خالی فلزی سموم در زیر خاک
 4. انجام معاینات دوره ای هر ۶ ماه یکبار برای کارگران سم پاشی
 5. استحمام پس از پایان کار و تعویض کلیه لباسها و شستشوی کلیه وسایل حفاظتی مورد استفاده با آب و صابون

شرکت سفیر سلامت صنعت راد افتخار دارد با توجه به امکانات و
تجهیزات و کارشناسان مجرب و باسابقه خود، خدمات مهندسی
بهداشت حرفه ای و سمپاشی در تهران را در اختیار صنایع،
ارگانها، نهادها، بیمارستانها و شرکتهای دولتی و خصوصی قرار دهد.

سمپاشی منازل یک کار تجملی نیست بلکه با سلامت اعضای خانواده تان در ارتباط است. حشرات ناقل بیماری هستند و با خود آلودگی را وارد منزل می کنند. سوسک فاضلاب، ساس رختخواب، کنه، پشه، مگس و دیگر حشرات در انتقال میکروب های بیماری زا نقش موثری دارند. وجود این حشرات در محیط زندگی خطرات جدی به همراه دارد. محل زندگی حشرات در مناطق تاریک و نمور منزل است. شکاف بین کابینت ها، راه آب فاضلاب، لای رختخواب ها و حتی درون کلید و پریزها هم محل خوبی برای تجمع برخی از حشرات است.

یکی از سرویس های کاربردی شرکت سفیر سلامت صنعت راد ، سمپاشی در تهران است. این سرویس توسط خبره ترین شرکت سمپاشی انجام می شود. ما امکانات بهترین سمپاشی تهران را برای ریشه کنی ساس و سمپاشی سوسک در اختیار داریم. تنها با یک تماس می توانید از خدمات بهترین سمپاشی تهران درب منزل استفاده کنید. سمپاشی تضمینی در همه مناطق تهران بخشی از خدمات هوم سرویز برای خانواده های تهرانی است. سمپاشی منازل خود را به ما بسپارید و آسوده خاطر زندگی کنید. سموم استفاده شده برای سمپاشی دارای مجوز وزارت بهداشت بوده و باری جان انسان خطری ندارد.

حشرات گاز می گیرند، نیش می زنند و بدن دچار درد، تاول یا خارش می شود. محل گزش پشه کمی ورم کرده، قرمز و کوچک است ولی خارش زیادی دارد. یک پشه می توانند در یک ناحیه از بدن بارها نیش بزند ولی با نصب توری پنجره می توانید تا حد زیادی از ورود پشه ها خودداری کنید. سمپاشی ساختمان شمال تهران برای از بین بردن محل تجمع پشه ها ایده آل است. سوسک آشپزخانه از راه آب فاضلاب خارج می شود و به این سادگی ها نمی توانید از شرش خلاص شوید.

روی دست ها، پاها یا گردن بچه ها پر از نقاط قرمز رنگ کوچکی شده که نقطه ای سیاه در وسط آن است و خارش شدیدی هم دارد. اغلب با خاراندن این نقاط تاول های بدی ایجاد می شود. این علائم نشان دهنده ساس رختخواب است که در اتاق خواب و زیر تخت و بین رختخواب ها زندگی می کند. ریشه کنی ساس را با سمپاشی ساختمان جنوب تهران تجربه کنید. متخصصین سم شناسی اطلاعات زیادی از نحوه زندگی ساس ها دارند و برای سمپاشی منازل جنوب تهران از سموم شیمیایی موثر استفاده می کنند. ساس رختخواب به همراه لوازم دست دوم و یا اقامت در هتل و سوار شدن به وسایل نقلیه عمومی وارد منزل می شوند.

با توجه به تکثیر سریع موجودات مزاحم و خطراتی که برای زندگی انسان ها و به خصوص کودکان دارند ضروری است تا به گونه ای اصولی برای همیشه خود را از شر حشرات و موجودات موذی خلاص کنید. 

هزینه سمپاشی در تهران طبق نرخ اتحادیه محاسبه می شود. برای صرفه جویی در هزینه سمپاشی در تهران هرگز با شرکت های غیر حرفه ای تماس نگیرید. خطرات سمپاشی منازل با سموم قوی یا غیر استاندارد بسیار زیاد است دانش و تخصص لازمه شاغلین در این حرفه است. 

حشرات تنها موجودات مزاحم و آزاردهنده ای نیستند که به مناطق مسکونی و زندگی انسان ها راه پیدا کرده اند. علاوه بر پشه، مورچه، موریانه، سوسک ریز، سوسک آشپزخانه،سوسک فاضلاب، ساس، کک، کنه، مگس، زنبور، موجوداتی همچون مار و مارمولک، موش خانگی، رتیل و عقرب نیز در منازل مسکونی و یا ادارات دیده می شوند که خود عامل بسیاری از بیماری ها و مشکلات می باشند. سمپاشی تضمینی برای از بین بردن حشرات و مزاحم های خانگی در شرکت سمپاشی تهران با تجهیزات پیشرفته انجام می شود.

سمپاشی در تهران

سمپاشی در تهران

 

ضرورت سمپاشی خانه

طبق آمار و اطلاعات منتشر شده وجود عقرب در استان های جنوبی موجب مسمومیت و در پاره ای از اوقات مرگ انسان ها می شود و گونه هایی از زنبورهای خطرناک و درشت به صورت گروهی در مناطق مسکونی لانه گزینی کرده اند و موجب سلب آسایش اهالی ساختمان می شوند. موش ها ناقل طاعون و بیماری های مهلک می توانند باشند و وجود آن ها در اماکن مسکونی فاجعه بار است. پشه و مگس انواع بیماری ها را با خود انتقال داده و میکروب های بیماری زا را در محیط پراکنده می کنند. سوسک ریز آشپزخانه حتی با سمپاشی منازل به صورت غیر حرفه ای نیز از بین نمی رود.

آیا سمپاشی منازل خطرناک است؟

خطرات سمپاشی منازل توسط افراد غیر متخصص بسیار زیاد است. سموم شیمیایی می توانند خطرات جدی برای سلامت انسان ها ایجاد کنند بنابر این آگاهی از ساختمان مولکولی سموم و شناخت ترکیبات شیمیایی بسیار ضروری است. شرکت سمپاشی از افراد متخصص و حرفه ای برای تهیه سموم مناسب استفاده می کند. متخصصین سم شناسی دانش لازم را در زمینه کار با سموم شیمیایی دارند. سلامت خود و عزیزانتان را با بی احتیاطی به خطر نیندازید. خطرات سمپاشی منازل غیر اصولی بیش از خود حشرات است.

نکات ایمنی سمپاشی ساختمان

مجتمع های بزرگ و آپارتمان ها بهتر است به صورت یکجا برای سمپاشی ساختمان اقدام کنند تا ریشه سوسک فاضلاب به طور کلی از بین برود. سمپاشی منازل و واحدهای آپارتمانی نمی تواند کلونی موجودات مزاحم را به طور کامل از بین ببرد. پس از سمپاشی حشرات می توانند وارد منزل شده و شروع به تکثیر کنند. با بستن راه ورود حشرات می توانید مانع ازدحام حشارت به داخل خانه شوید. با این اقدامات تا حدود زیادی از تجمع حشرات پیشگیری می شود:

نظافت منازل و سمپاشی سوسک

رها کردن ظروف نشسته در شب، انباشت زباله در منازل، وجود مواد غذایی نیم خورده درآشپزخانه و مواردی از این دست می تواند منجر به ازدیاد سوسک آشپزخانه و سوسک فاضلاب شده یا حتی موش ها را به مناطق مسکونی دعوت کند. بهترین چاره حفظ بهداشت محیط است . درز کابینت ها، دستشویی ، توالت و حمام، تختخواب و بسیاری از نقاط منزل به راحتی به محل زندگی ساس و سوسک تبدیل می شوند. همه درزها و شکاف های ریز را با بتونه پر کنید.

 

نصب توری و ریشه کنی پشه و مگس

به محض بازکردن پنجره ها، پشه، مگس و دیگر حشرات داخل خانه می شوند. برای تبادل هوایی روزانه ۱۰ دقیقه پنجره ها را باز بگذارید ولی حتما با نصب توری پنجره از ورود حشرات جلوگیری کنید.تنها با یک تماس همیاران هوم سرویز برای نصب توری درب منزل اعزام می شوند. ما اگر سوسک ها خانه را تصرف کرده اند سمپاشی سوسک و سمپاشی خانه الزامی است.

سمپاشی منازل

گاهی با رعایت بهداشت محیط و نصب توری پنجره نیز شاهد
ورود سوسک ریز آشپزخانه، سوسک فاضلاب، سوسک آلمانی،
ساس، موش و دیگر موجودات به اماکن مسکونی هستیم که
تا حدودی می تواند طبیعی باشد. سوسک ها از راه آب فاضلاب
به داخل خانه وارد می شوند و در همه منافذ جای می گیرند.
سوسک های فاضلاب با خوردن خورده های مواد غذایی زندگی می کنند
و به سرعت تکثیر می شوند. سمپاشی منازل بهترین راه برای ریشه کنی ساس و از بین بردن سوسک است.

 

نحوه اصولی سمپاشی منازل

سمپاشی ساختمان توسط شرکت سمپاشی در تهران انجام می شود.
این مراکز مجوزهای لازم را از وزارت بهداشت دریافت کرده اند و
می دانند چگونه خطرات سمپاشی منازل را به حداقل برسانند.
همه سموم استفاده شده در شرکت سمپاشی منازل مورد تایید
وزارت بهداشت است و برای سلامت انسان هیچ خطری ندارد.
بهتر است مواد خوراکی را قبل از سمپاشی از محل خارج کرده و یا در ظروف دردار قرار دهید.

احتیاط قبل از سمپاشی

انواع سموم می تواند برای افراد دارای آلرژی، کودکان ، سالمندان و بیماران مشکل ایجاد کند.
به هنگام سمپاشی منازل افراد خانواده باید محل را ترک کنند و شب را در جای دیگری بخوابند.
از شرکت سمپاشی در مورد اقدامات احتیاطی موقع سمپاشی سوال کنید.
به طور معمول یک تا دوز بسته به نوع سم بهتر است تا
خانه را خالی کرده و پس از بازگشت با باز کردن پنجره ها هوا را پاک کنید.

 

نکات ایمنی پس از سمپاشی منازل

پس از بازگشت به منزل می بایست نظافت کلی همه سطوح را
با دقت انجام دهید. شستشوی کف خانه برای از بین
بردن باقیمانده سموم توصیه می شود. پس از نظافت
منزل با خیال راحت می توانید در خانه سکونت کنید.
بهتر است به توصیه کارشناس سمپاشی عمل کنید و در
فاصله زمانی مشخص، یکبار دیگر ساختمان را سمپاشی کنید.
سمپاشی تضمینی شامل دو بار سمپاشی در سال است. قیمت سمپاشی برای بار دوم کمتر از هزینه سمپاشی منازل در نوبت اول است.